Управителният съвет и Съветът на директорите на Селскостопанската академия излезе с декларация до НС, министъра на земеделието и председателите на земеделската и образователна комисия в парламента Десислава Танева и Огнян Стоичков.

В нея те декларират подкрепата си към ръководството на Селскостопанската академия и съгласието си с доклада на председателя на Академията. "Селскостопанската академия има готовност за оптимизиране на дейността в системата", се посочва в декларацията.

Управителният съвет  и Съветът на директорите считат, че научните звена работят в условията на системно недофинансиране, както на научната, така и на еспериментално-производствената дейност, което затруднява срочното им изпълнение. „Институтите и опитните станции са поставени в условия на ограничен бюджет, което има крайно неблагоприятен характер за тях и за българското земеделие като цяло", става ясно от документа.

Липсата на ясна подкрепа за аграрната наука е сериозно отстъпление от решенията и действията, залегнали в проекта „ЕС 2020", посочват още членовете на УС и Съвета на директорите на Селскостопанска академия.

Подценени са приоритетите на земеделската наука, какъвто е случаят с Проекта за Национална  стратегия за развитие на научните изследвания през периода 2009-2019 г., в която не бяха изведени приоритетите, касаещи аграрната наука, като национални, смятат още в Академията.

Управителният съвет и Съветът на директорите на ССА изцяло стоят зад необходимостта от реформиране на приоритетни сфери на стопанския живот в страната, за подобряване на управлението и ефективно изразходване на финансовите средства, включително, в областта на земеделието.

Припомняме, земеделският министър преди време обяви, че ще освободи от длъжност шефката на академията, заради открити нарушения в одит на Сметната палата. От своя страна проф. Светла Бъчварова контрира, че Сметната палата не е открила проблеми в академията и изрази учудване от кой одит черпи информация министърът, тъй като официално палатата не е готова със заключенията си.

Междувременно стана ясно, че проверки започват и в регионалните звена на академията в страната.