Народното събрание прие бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. Това стана с приемането на текст от Закона за държавния бюджет за следващата година. Бюджетът за министерството ще е в размер на 209 381 500 лв.

За политиката в областта на земеделието и селските райони са предвидени 158 783 200 лв. За политика в областта на рибарството и аквакултурите са заделени 4 939 200 лв. За политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча са предвидени 29 275 200 лв. За бюджетна програма „Администрация” са определени 16 383 900 лв.


Беше отхвърлено предложение на депутати от ГЕРБ да бъдат отделени 30 млн. лв. за научни изследвания.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!