Първите изменения в Наредба 5, касаеща биологичното производство, ще бъдат обнародвани на 3 май. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов в интервю пред Фокус. Фермер.БГ обаче напомня, че промените бяха обнародвани още във вторник - 30 април. 
 
 
Министър Порожанов обясни, че те са обсъдени с бранша и касаят броя на пробите, както и размера на санкциите, които ще се налагат при неспазване на наредбата. 
 
„Когато има установяване на различни пестициди и други вредни препарати, които не са допустими в биологичното производство, да може да се обследва източникът, а не веднага да се налага санкция. Така че тези две бързи промени са съгласувани с бранша и са подписани от мен като изменение в наредбата“, обясни Порожанов.
 
По думите му той е очаквал наредбата да бъде обнародвана в Държавен вестник във вторник, но тогава брой не е излязъл. 
 
„Трябва да излезе утре - 03 април“, поясни Порожанов пред Фокус.
 
Относно останалите изменения, ресорният министър коментира, че ще бъде създадена работна група от експерти, която ще се ангажира с тях.
 
Във вторник, 30 април Държавен вестник все пак излезе. Всички изменения в Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица (обн., ДВ, бр. 75 от от 2018 г.; изм., бр. 93 от 2018 г.), може да видите тук.