Болезнената тема с напояването в земеделието беше повдигната преди дни и от фермери във село Ветрен дол, които твърдят, че „Напоителни системи“ – Тополница са спрели водата им за напояване от местния канал и то неправомерно. Агри. БГ ви представя и отсрещната позиция – на управителката на клона  Сашка Целева, която обясни какви са законните процедури.

Фермери готови за протест: Спряха ни водата, а сме си платили

Не сме съгласни с твърденията на кмета на селото Димитър Христосков и група негови поддръжници и за пореден път ще изясним каква е истината за напояването в село Ветрен дол, се казва в официално становище на дружеството до редакцията ни.

Кметът на Ветрин дол и земеделци отправиха обвинения, че са платили услугата напояване и то по конкретни култури за цяла година, но от „Напоителни системи“ подробно обясниха, че за доставка на вода за напояване е „необходимо земеделският производител да подаде до "Напоителни системи" ЕАД клон Тополница писмено Заявление, в което да посочи каква е площта, която иска да напоява, къде се намира и считано от коя дата иска да му бъде доставена вода за напояване, както и колко поливки иска да направи.“ 

"На основание на събраните заявления се подава заявка до Министерството на околната среда и водите (МОСВ), за да бъдем включени в графика и да можем да ползваме тези заявени от нас количества вода за напояване", уточни Целева.

Никога досега не е имало в "Напоителни системи" ЕАД годишна такса за вода, заяви управителката на клона

Тя обясни, че таксата се определя по методика и ценоразпис утвърдени от Съвета на Директорите на "Напоителни системи" ЕАД и министъра на земеделието, храните и горите и добави:

"Ежедневно водим Дневници за напояване и когато дадена заявена поливка е извършена, се съставя Акт за извършената вече доставка на вода, който се подписва от водоползвателя и по този начин се установява, че той си е получил заявеното количество вода. След това на основание този Акт се издава фактура за дължимата сума."

Сашка Целева: „Всички земеделски производители в района на село Ветрен дол са подписали актовете и са си получили фактурите. Поради липса на нови заявления беше спряно водоподаването в НК "Ветрен дол - Дебращица".

На нито един водоползвател не е отказана доставка на вода за напояване.

Димитър Христосков настоява многократно водата в канала да тече постоянно и всеки, който иска да може да я използва  без да подписва каквито и да е документи с "Напоителни системи" ЕАД."

В официалния отговор се посочва, че липсата на подадени заявления до "Напоителни системи" е причината за липса на основание от тяхна страна да бъде поискана тази вода от екоминистерството. 

След спирането на водоподаването в НК "Ветрен дол - Дебращица” постъпиха седем броя заявления за доставка на вода за една поливка и доставката бе извършена още на следващия ден, уверява управителката.

След доставяне на заявените количества водоподаването в канала отново ще бъде преустановено, се казва още в отговора на дружеството