Точно преди една седмица от Националната агенция за приходите обявиха,че сумата от 120 млн. лв., получена като субсидии от земеделски производители в цялата страна, не е декларирана от 50 000 стопани. 
 
 
Това веднага отприщи недоволство и възмущение от страна на фермерите. В редакцията на Фермер.БГ получихме следното писмо: 
 
„Здравейте, имах обаждане от Националната агенция за приходите (НАП) за недекларирани данъци. Всяка година плащам данък върху парите от Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Не плащам данъци върху субсидиите за необлагодетелствани райони, Схемата за преразпределително плащане и Млади земеделски стопани. Данъкът, който плащам по СЕПП надвишава участието на държава в съответните субсидии.
 
През 2015 година Гърция се е опитала да наложи данъци върху европейските субсидии и е имало въпрос до Европейския парламент, на който е отговорил Фил Хоган. Той е отговорил, че върху парите, получени от ОСП от страна на Европейски съюз не се начисляват данъци и такси. От НАП искат данък върху всичко“.
 
За да стане ясна ситуацията, потърсихме за коментар говорителя на НАП Росен Бъчваров
 
„Всички субсидии, без изключение, подлежат на облагане. Българският Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) не диференцира субсидиите в зависимост от техния вид по отношение на това дали представляват облагаем доход или не за целите на данъка. Върху субсидиите не се дължат осигурителни вноски, но данък върху доходите на физическите лица или едноличните търговци се дължи за всеки вид субсидия. Това е предмет на българското законодателство и не може да се прави сравнение с други държави членки на Европейския съюз“, каза Бъчваров. 
 
Тези обяснения са написани в специалната брошура, която НАП разпространява, за да запознае фермерите с данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски на земеделските стопани. 
 
„Очаквахме негативна  реакция, но субсидиите без всякакво съмнение подлежат на облагане“, посочи Бъчваров.  
 
 
Сумата от 120 млн. лв. е на земеделските стопани, които изобщо не са подали декларации. Има и такива, които са, но това, което са декларирали е по-малко от изплатената субсидия. 
 
„Тази година за първи път получихме данните от Държавен фонд „Земеделие“  в техния обобщен вид. Досега сме водили само разговори, но това беше предизвикателно от гледна точка на технологии, обединяване на информации и т.н.  По тази причина едва сега ги имаме в пълна цялост. Иначе и минали години в Хасково, в Кърджали са правени подобни кампании конкретно насочени към субсидиите на земеделските производители“, обясни говорителят на приходната агенция. 
 
Според закона земеделски производители, които са допуснали неточности в данъчните си документи имат право да подадат коригираща декларация за доходите до 1 октомври 2018 г. 
Офисите на НАП имат готовност да дадат информация, а консултация по въпроса може да се получи и на телефон 0700 18 700.