673  проекта от Добричка област са подадени до момента за финансиране по Програмата за развитие на селските райони. 140 от тях вече са договорени. Заявената субисидия възлиза на над 281 милиона лева, като до ноември 2018 г. са изплатени близо 24 милиона лева.
 
 
Данните бяха изнесени на годишна среща на Областния информационен център в Добрич. Най-сериозен интерес е заявен по подмярка 4.1 за инвестиции в земеделските стопанства. Подадени са 381 проекта, като до момента са финансирани 57 от тях. От договорените субсидии в размер на близо 37 милиона лева са изплатени 17 милиона лева. 
 
Атрактивна за добруджанци се оказва подмярка 6.3 за развитие на малки стопанства. От подадените 173 проекта са договорени 39, като изплатената субсидия възлиза на 1 милион 75 хиляди лева. Младите фермери от Добричка област също са проявили активност по подмярка 6.1 и са подали 65 проекта за подпомагане. Сключени са 23 договора за субсидии в размер на 1 милион 125 хиляди лева, като вече са изплатени 880 хиляди лева.
 
27 са проектите на добруджанските общини за създаване или подобряване на малка инфраструктура. Все още по сключените 10 договора няма изплатени субсидии, които възлизат на близо 33 милиона лева.  
 
 
В национален мащаб изпълнението на Програмата за развитие на селските райони е на 23%. 
 
Добричка област е на второ място в страната по обем на усвоените средства по различните оперативни програми, съобщи управителят на Областния информационен център Геновева Друмева. Сключени са общо 97 договора, като 65 се изпълняват и в момента. Общата стойност на проектите възлиза на над 203 милиона лева. Най-голяма активност е заявена по оперативните програми за конкурентноспособност, регионално развитие и човешки ресурси. От осемте добруджански общини най-голяма активност са проявили Добрич, Балчик, Ген.Тошево.