От 1 до 10 юли 2015 г. Държавен фонд Земеделие ще приема документи по схемата „Държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните”, реши Управителният съвет на ДФЗ на последното си заседание.
 
Помощта е насочена към животновъди, регистрирани като земеделски стопани. Предоставя се за подпомагане на селекционните дейности в животновъдния сектор под формата на субсидирани услуги от одобрени организации и от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ), в случаите в които няма одобрена развъдна организация за определена порода.
 
Общият бюджет по схемата е 4 милиона лева, като средствата се предоставят на два транша. За първия транш се предвижда изплащане на 40% от общата сума, или 1,6 милиона лева. Останалите 60%, или 2,4 милиона лева, трябва да бъдат изплатени на втори транш. 
 
Средствата покриват до 100% от административните разходи за създаване и поддържане на родословна книга и до 70% от разходите по изпитвания за определяне на генетичните качества или продуктивността на животните. 
 
При кандидатстване за първи транш едно от изискванията за подпомагане е развъдните организации/ИАСРЖ да предоставят списък на земеделските стопани, с които имат сключен договор, а за втори транш - да представят сключените договори заедно със заявлението, подадено към развъдната организация/ИАСРЖ за  извършване на  дейностите - създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните. 
 
Документи за кандидатстване се подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по адрес на управление на развъдната организация/ИАСРЖ. Срокът за сключване на договорите и изплащане на първия транш от средствата е до 30 юли 2015 г. Според утвърдените указания за прилагането на помощта, кандидатстването за финансиране на втори транш трябва да бъде до 31 август, а изплащането му – до 25 септември 2015 г.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!