Министерство на земеделието и храните ( МЗХ ) предвижда схема отпускането на държавна помощ за подпомагане на отглеждането на свине и птици. Финансовата помощ ще се отпуска под формата на субсидия за хуманно отглеждане на животните.

 

Към момента за секторите свиневъдство и птицевъдство досега подпомагане нямаше. През последните 4 години единствената помощ, от която тези производители са имали възможност да се възползват е схемата DeMinimis.

 

Като всяка нова схема за държавна помощ за селското стопанство и на тази се чака одобрението на Европейската комисия (ЕК), за да може да започне да се прилага подпомагането.

 

Очаква се финансовите помощи за този сектор да стартират в средата - края на следващата година.

 

© 2011 fermer.bg