Общо 1 658 заявления за плащане за близо 6 млн. лв. са подадени по Национална програма по пчеларство за 2020 година (НПП), съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

ДФЗ изплати над 4, 132 млн. лв. на пчеларите по de minimis

След приключване на административните проверки и проверки на място, допустимите заявления за плащане ще бъдат платени до 15 октомври 2020 г. 

От ДФЗ припомнят, че за прием 2020 г. крайният срок за извършаване на инвестициите и подаване на заявление за плащане беше до 31 август.

Като най-атрактивна се оказа Мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“ с подадени 990 заявления и заявена финансова помощ от над 2,2 млн. лв.

Националната програма по пчеларство за периода 2020 – 2022 г. е с общ бюджет от 19,2 млн. лв., от които 50% са осигурени от ЕС, а останалите 50%  – от националния бюджет.