Поредното противоречие в закон обременява земеделските производители и спъва тяхната работа. Този път става въпрос за строителството в земеделски земи, което се регламентира от Наредба № 19.

Опитите да се сложи ред в пасищата продължават

С тази наредба се определят условията и реда за застрояване в земеделските земи по смисъла на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) за случаите, в които не се променя предназначението им.

Според наредбата фермерите имат право да строят в земеделски земи на база на определената площ, която имат в дадено землище. Там се отделят 10% от площта и на база на този имот, който се определя за строителство, могат да застроят не повече от 2 дка. На тази площ може да се направи ел. инставалция, ВИК, навес и т.н - все неща, които са свързани пряко с работата и производството на земеделския производител.

Тази година по мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” фермерите имат възможност да кандидатстват за изграждането на соларни паркове за собствени нужди. Оказва се обаче, че има противоречие в закона, което пречи на това да се случи.

“ЗУТ забранява изграждането на соларни системи в земеделски земи. Тоест земите по Наредба № 19 не попадат в урбанизираните територии и затова фермерите нямат право да строят соларни паркове. А те ни трябват, за да ни захранят помпите и да ни подпомогнат производството.

Цялата процедура е много сложна и именно затова голяма част от проектите по 4.1, които са за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) ще отпаднат точно защото има противоречие от една страна със ЗУТ, а от друга със ЗСПЗЗ, в който се забранява на земи под 7-ма категория да се изграждат възобновяеми енергийни източници”, коментира за Агри.БГ Димитричка Търпанова от Добруджански овощарски съюз (ДОС).

Именно това е една от темите, които тя и нейният колега Николай Колев от Съюза на дунавските овощари (ДОС) коментираха по време на среща с председателя на Комисията по земеделие Пламен Абровски.

Притеснението на овощарите идва и оттам, че Европа предвижда позеленяване в новия програмен период на Общата селскостопанска политика, което трябва да помогне на земеделските стопани да развият стопанствата си, а нашият закон не дава това да се случи. Именно затова те искат промени в закона.

“Имаме предложение, което ще внесем в Комисията по земеделие. То е да се направи в ЗУТ специален раздел за строителство на земеделски земи и така да се изчистят всички тези параграфи в Наредба 19. По този начин земеделците ще могат да работят на по-лесен и облекчен режим”, заключи Търпанова.