Министерствата на земеделието, на здравеопазването и на образованието заедно с Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) са одобрили нова Национална стратегия за плодовете, зеленчуците, млякото и млечните продукти, които ще се доставят за деца и ученици от първи до четвърти глас през следващите три години.

Танева за храните: Няма квоти, няма дискриминация

Аграрното ведомство публикува днес Национална стратегия за прилагането на схема за предлагане на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти, в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа в Република България до края на учебната 2022/2023 г. 

Новият документ изрично посочва, че по училищната схема се дава приоритет на прясното пастьоризирано мляко. „Информация относно начина на даване на приоритет може да бъде предоставена на Европейската комисия при поискване“, уточнява Стратегията.

Раздаваните по схемата мляко и млечни продукти не могат да бъдат използвани за приготвяне на други ястия с добавена сол и растителна мазнина, както и да участват в състава на топлинно обработени продукти. 

От учебната 2020/2021 година по схемата за предлагане на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа се доставят и биологично произведени продукти. 

Стратегията позволява доставка на мляко и млечни продукти в неиндивидуални опаковки, но само в детските градини, където има кухненски блокове.

Стратегията: От новата учебна година извършените от одобрените заявители допустими разходи по училищната схема ще се възстановяват на база стандартни таблици за единични разходи, определени по методика, утвърдена от изпълнителния директор на ДФЗ. 

Както е известно, плодовете, зеленчуците, млякото и млечните продукти в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа се предоставят безплатно на децата и учениците. Доставянето им е осигурено с финансови средства от Европейския съюз и от националния бюджет по схемите, известни с имената „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.

Новият документ заменя утвърдената от министъра на земеделието Национална стратегия за предлагането на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в детските градини и училищата в Република България от учебната 2017/2018 до учебната 2022/2023 година.