На 19 ноември ЕК одобри най-голямото изменение в ПРСР, с което към текущите 2,9 млрд. евро се прибавят нови 900 млн. евро. Общият бюджет на цялата програма се увеличава до 3,8 млрд. евро, които вече са на разположение на бенефициентите. Това обяви служебният земеделски министър Христо Бозуков.

Декември идва с последните плащания за годината

В интервю за БТА той прави равносметка на своя мандат. Пропускаме частта с високата ефективност и прозрачност на работа и ще ви представим само най-същественото, което пряко засяга фермерите.

ПРСР

По справка от началото на мандата до момента по ПРСР са сключени 576 договора с общ размер на безвъзмездната финансова помощ от над 109 млн. лева. Обработката на всички подадени проектни предложения би трябвало да приключи през януари.

Към 1 декември 2021 г. разплатените средства по ПРСР 2014-2020 са 1,87 млрд. евро, а общо договорените са 2,35 млрд. евро. За шест месеца при разплатените средства има ръст от 7%.

Общо с над 120 млн. лв. са увеличени бюджетите на няколко мерки по ПРСР чрез преразпределение на неусвоен финансов ресурс. 

Стратегически план за новата ОСП

До края на годината проектът ще бъде изцяло готов и срокът за предаването му ще бъде спазен. На 9 декември започва поредица от Тематични работни групи със заинтересованите страни за финално обсъждане на документа, след което той ще бъде изпратен в Народното събрание.

Горещи линии и Златен гьол

Христо Бозуков припомни, че в ДФЗ заработиха горещи телефони и всички плащания към стопаните се публикуват на страницата на Разплащателната агенция. В БАБХ започна надграждането на информационната система ВетИс в отговор на борбата с виртуалните животни. Разглеждат се възможностите възложените на външен изпълнител дейности да се извършват от самата Агенция, като например договора за Златния гьол.

Земеделието във фокуса на антикорупционна агенция

Проф. Бозуков обаче е смутен от твърдението на Кирил Петков, че земеделието е капсулирано и никой няма информация. По този повод той припомня, че заместник-министрите на финансите, икономиката, околната среда и водите, труда и социалната политика, както и на регионалното развитие и благоустройството са част от Управителния съвет на ДФЗ. Освен това бюджетите, разходите, годишните отчети и т.н. се приемат и утвърждават от Министерския съвет.