По традиция месец декември носи най-важните директни плащания за земеделските стопани. Като се има предвид тежката и непредвидима година, май всички плащания са важни, но сега голяма част от тях ще дойдат накуп.

Слушайте в AgriПодкаст: Ще оправим ли БАБХ, ако я пратим на Луната?

Още в края на октомври служебният министър посочи конкретни суми – 120 млн. лв. по Схемите за обвързано подпомагане в сектор „Животновъдство“, 635 млн. лв. за СЕПП по първоначален слой и 95 млн. лв. по мярка 13 като първи транш. Фермерите отдавна чакат и онези извънредни 72 млн. лв. заради Ковид пандемията. 

СЕПП

Между 10 и 20 декември се очаква да бъдат наредени парите по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Тогава ще се случи плащането на общо 635 млн. лв. по първоначален слой, който предстои да бъде публикуван. Окончателното плащане ще бъде в периода между 1 и 10 юни 2022 г.

Необлагодетелствани райони

Между 10 и 20 декември се очакват субсидиите по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения" (НР1/НР2/НР3). Близо 95 млн. лв. ще бъдат преведени по сметките по първоначален слой. Доплащането е предвидено за периода между 10 и 30 май 2022 г.

Обвързано подпомагане за животновъди

Между 1 и 20 декември са планирани плащанията по схемите за обвързано подпомагане в сектор „Животновъдство“. Ставките още не са публикувани. За сравнение миналата година фермерите от планинските райони получиха парите си на 4 декември, а обвързаната подкрепа по други четири схеми за Кампания 2020 бяха изплатени на 10 декември.

Обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци

От 1 декември производителите на плодове и зеленчуци подават декларация по образец и документи, с които доказват минимални добиви и реализация на произведената продукция. Подаване на декларацията и електронния опис по схеми СП основна група, СП сливи и десертно грозде, СЗ–ДККП, СЗ пипер, СЗ-МЗДП и СЗо е до 31 декември, а по СЗ-КЛЧ – от 4 до 31 януари. Може да го направите и по имейл, но там сроковете са със седмица по-къси.

Ковид помощ

До 10 декември трябва да бъде изплатена извънредната „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“. Одобреният ресурс е 72 млн. лв., а заявления се приемаха до 26 ноември.

Зимни пръскания

До 10 декември стопаните би трябвало да получат помощта за зимни пръскания. Приемът се състоя от 11 до 29 октомври, като документи подадоха 2 603 овощари и градинари. Общо заявената площ е 17 295 ха. Финансовата подкрепа е в размер до 100 лв./ха с ДДС.

Държавна помощ за градушката в Пловдивско

До 20 декември ДФЗ трябва да подпомогне стопаните с напълно унищожена реколта от градушката в Пловдивско. Приемът на документи бе до 30 ноември, а утвърденият финансов ресурс е 3 млн. лв.

Подмярка 6.1 за млади стопани

До 28 февруари тече приемът по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“. Общият бюджет е близо 25 млн. лв., като около 50 000 лв. е помощта, определена за подпомагане на един млад фермер. 

Подмярка 6.3 за малки стопанства

До 2 март 2022 г. се приемат проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки земеделски стопанства“. Безвъзмездната финансова помощ е близо 40 млн. лв., а максималният размер за един кандидат е до 30 хил. лв.

Подмярка 16.1 за иновации

До края на годината би трябвало да стартира прием по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“. А докато земеделското министерство работи по стартиране на новата процедура, може да разгледате годишната индикативна работна програма за 2022 г. по ПРСР.

Подмярка 4.2 за преработка

До 25 февруари 2022 г. продължава приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. След като бе временно спрян по настояване на ЕК за прецизиране на текстовете и условията, той бе повторно отворен на 15 октомври. Общият бюджет от 387 млн. лв. се запазва.

Отсрочка на кредити от ДФЗ

До 31 януари 2022 г. животновъди могат да подават заявления за отсрочване на задълженията си в Областните дирекции на ДФЗ. От тази възможност могат да се възползват 111 бенефициери с отсрочени кредити до края на ноември 2021 г., получили кредити през 2008, 2009, 2010 и 2012 г.

Компенсиране на унищожени пчелни семейства

До 10 декември пчелари подават заявления за обезщетения по държавната „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери“. Бюджетът за целевата подкрепа е 3 млн. лв., а ставката за едно загинало пчелно семейство е 60 лв.

Мярка 11

До 31 декември биостопани трябва да предоставят пред ДФЗ сертификат или писмено доказателство за биопродукцията си. Това важи за тези, които са поели едногодишен ангажимент, или такива, които са добавили нови площи към удължените си ангажименти през Кампания 2021 г. по мярка 11 „Биологично земеделие”