Планираме отварянето на втори прием по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки” от ПРСР 2014-2020. Това обяви земеделският министър Десислава Танева, цитирана от Агенция „Фокус“.

Приемът на подмярка 16.4 е на крачка от спиране?

По нейни думи вторият прием ще бъде с остатъчния бюджет от първия, който е над 50% от първоначалните 15 646 400 лв.

„Смятам, че до месец ще успеем да отворим мярката. В хода на общественото обсъждане е имало различни предложения. Една част са били отразени, а друга – не. Има две организации, които са поискали ново отваряне. Ще се съобразим, ще го направим възможно най-скоро – категорично до края на тази година“, увери ресорният министър.

Агри.БГ научи, че тези две организации са Национална овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) и Национална асоциация на млекопреработвателите (НАМ). За ново отваряне на мярката се заговори още в началото на месец август, когато от бранша сигнализираха, че тя е изначално компрометирана и има редица тънкости, които не са съобразени с реалността у нас.

Така например спорен момент е неправилно тълкуване на ролята на групите от производители. По презумпция те могат да бъдат посредник, но всъщност не са заложени като такива в условията за допустимост при кандидатстване. Излиза така, че едва ли не за един колективен проект всеки член трябва да си носи касов апарат, което е абсурдно, категорични са браншовици.

„Така, както е създадена в момента, мярката е подходяща повече за някаква форма на къси вериги на доставки – тип фирмени магазини, отколкото за фермерски пазари“, коментира пък преди време Стоилко Апостолов от Фондация „Биоселена“, които са организатори на традиционния фестивал „Произведено във фермата“. 

По думите му условията са доста рестриктивни и само 50% от допустимите разходи ще бъдат възстановени. Авансови плащания са допустими само за инвестиционните разходи и то само при учредена банкова гаранция. Не могат да участват неправителствени организации или кооперации, а само преработватели и земеделци, регистрирани по Търговския закон или като физически лица. 

Първият прием на подмярка 16.4 беше обявен на 13 юли, но още преди да изтече на 14 септември от бранша вече имаха уверението на Министерството на земеделието, че ще бъде отворен втори, след като тя бъде преразгледана и бъдат промени условията за допустимост.