До дни предстои да стартира втори прием за иновации по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, съобщи заместник-министърът на земеделието Лозана Василева. Тя участва на форума Masterclass work 4.0 под надслов "Развитието на дигитализацията в земеделието и селските райони", организиран от КНСБ и Тракийски университет в Стара Загора. 

Министерството дава уточнения относно споразуменията за пасища

Предстоящите проекти за иновации в сферата на селското стопанство са с бюджет над 10 млн. евро, уточни Василева.

Новият прием по подмярка 16.1 се дължи на проявения интерес към разработване на проектни предложения, насочени към иновации в сферата на селското стопанство, както и наличието на свободен финансов ресурс, разясни зам.-министърът.

По вече проведения прием по подмярката като допустими за финансиране са определени 26 проектни предложения. Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 15.6 млн. лева.

Открояват се проекти, насочени към дигитализация в сектори пчеларство, овцевъдство, полевъдството.

Те включват прилагане на мониторинг и биологичен контрол чрез цифрови технологии и процеси, както и предложения за различни иновативни решения, които предстои да бъдат изпитани, за да се докажат като успешни в практиката.

Заместник-министър Василева обясни, че Земеделското министерство провежда целенасочена политика за развитие на иновациите, информационните технологии в земеделието и научно-изследователската дейност, а цифровизирането на земеделието и селските райони е заложено в голяма степен и в следващия програмен период.