Ние сме много обнадеждени от посещението на катарския министър на околната среда, който е ресорен по земеделските въпроси заедно с голяма делегация, това заяви в студиото на БНТ министърът на земеделието Десислава Танева. Тя подчерта, че е работено за неговото провеждане от времето, когато бе водена в Катар правителствена делегация от премиера Борисов.

 

Министър Танева, разясни, какво е договорено по време на Катарското посещение и проведените срещи със сектор животновъдство:

 

„За първи път бе създадено сдружение „Българско агне“ от 12 производители, които работят и с мащаби, можещи да удовлетворят интереса от катарска страна. Беше потвърден интересът, като цифрата и обемът, който бе заявен в хода на разговорите между представители на техния бизнес и от нашите производители като възможен. Ние ще работим това да стане реално“.

 

От българската държава по такъв тип отношения  се изискват определен обем гаранции относно сигурността на доставката, подчерта министър Танева. В тази връзка след деня, в който бяха направени срещите, за презентиране на възможностите на българския бизнес в тези сектори, на правителствено ниво се договорихме да създадем една българо-катарска търговска компания, на която няма да се търси марж на печалбата. С 50% катарско участие и с 50% българско участие. Целта на тази компания ще е да гарантира сигурността на доставките между българските производители и катарска страна.

 

От думите на министър Танева стана ясно още, че българската страна се е ангажирала с изготвянето на  устройствените документи, които  ще изпрати в Катар за одобрение, след което документите ще бъдат приети и от наша страна.

 

Министър Танева, заключи че като цяло в момента разговорите вървят в посоката, която искат и двете страни.