Националното браншово сдружение на месо и млекопроизводителите иска среща с министър председателя Пламен Орешарски, съобщи председателят на организацията Танчо Колев в отворено писмо до медиите.

Във връзка с продължващата и все повече задълбочаваща се криза в сектор „Животновъдство“, настояваме за спешна среща с Вас, по възможност до 10.10.2013г.  На срещата е необходимо да бъдат дискутирани и да се вземе решение по наболели и нерешени до настоящият момент теми, се посочва в декларацията, адресирана до премиера.

Сред важните въпроси са посочени: Разсрочване на главницата и лихви по кредите, получени от животновъдите за закупуване на фураж, необходим за изхранване на животните – млечно направление до края на 2014 г. и търсене на начини за тяхното опрощаване; Изплащане на пълният размер на субсидията за глава животно до 16.10.2013г.; зплащане на субсидията за животни обвързано производство до края на годината т.е. до 20.12.2013г.; Подпомагане на пасищното отглеждане на животните и прилагане на стандартите за хуманно отношение към животните; Удължаване на срока по Нитратната директива до 2020 г. и др.

Националното браншово сдружение на месо и млекопроизводителите иска среща с министър председателя Пламен Орешарски, съобщи председателят на организацията Танчо Колев

Изтеглете от тук:  Декларация от НБСММ до премиера Пламен Орешарски

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!