На европейско ниво повечето прогнози за добивите от пролетниците бяха преразгледани. Това се дължи на неочакваното повишени на температурите в тези региони в края на месец юли. А комбинацията от ограничено водоснабдяване и високи температури имаше много негативен ефект върху пролетниците.

Къде изсъхнаха надеждите за пролетниците?

 

Въпреки това на места благоприятните условия са предпоставка за добро развитие на пролетниците. Това обаче се наблюдава единствено в централна Европа. Това сочи месечния доклад на Европейската агенция за мониторинг на културите (MARS).

 

 

Италия

В северна Италия царевицата и соята се възползваха от падналите количества дъжд, които успяха да поддържат развитието на културите през месеците юли и август. Биомасата на пролетниците към момента е над средното ниво и повечето култури са в период на цъфтеж. 

Франция

В Северна Франция все още се очаква негативна кампания за есенните култури. В централна и западна Франция, след благоприятните условия на месец юни, към момента пролетниците страдат от продължителен сух и горещ период, което значително намалява натрупването на биомаса. 

Обединеното кралство

Положителните аномалии в централните и северните райони на Обединеното кралство се дължат на комбинация от различни фактори, включително благоприятните метеорологични условия. В южните селскостопански райони, сезонът на есенниците завърши в началото на месец август.

Германия

В Северна Германия кампанията при есенниците приключи със средно и леко сухи условия. В централна и южна Германия пролетниците се развиват благоприятно.

Полша

В Полша профилите на fAPAR показват оптимален край на сезона на есенниците, с удължени период на пълнене на зърното, благодарение на достатъчно валежи и малко по-ниски от средните температури.

Словакия, Чехия, Австрия

В централна Европа (Словакия, Чехия и Австрия) сезонът на пролетниците протича много благоприятно, с излишък от валежи, които напълно поддържат растежа на културите. Натрупването на биомаса сега е доста над средното. 

Борси: Цените на зърното вървят към изравняване

 

Унгария

Подобни са условията наблюдавани в Унгария, където липсата на натрупване на температура в началото на юли, е компенсирана от умерените вълни около 1 август. Растежът на пролетниците е оптимален, благодарение на изобилието от валежи, наблюдавани по време на периода на анализ. 

Румъния, България

Подобни условия се наблюдават в западните части на Румъния и България, където горещите температури в края на юли и общите обилни валежи поддържат високо ниво на натрупване на биомаса. Летните култури вече са около етапа на цъфтеж. За разлика от тях в централната и източната част на Румъния и България, горещият и сух юли и август затруднява растежа на летните култури, и доведе до необичайно ускорено стареене с отрицателни ефекти върху формирането на добива. 

Украйна

В централна и западна Украйна, профилите на fAPAR показват забавено, но благоприятно развитие на летните култури, с нива на fAPAR сходни с тези през сезон 2019.