Евродепутатът Мария Габриел призова всички граждани, организации и публични органи да се включат в обществената консултация за ролята на семейното земеделие и основните предизвикателства и приорирети за бъдещето. И припомни, че консултацията, обявена от ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ на ЕК, цели да се съберат мнения и коментари във връзка с предстоящата конференция „Семейно земеделие – диалог за по-устойчиво земеделие в Европа и по света“.

 

Конференцията ще се проведе на 29 ноември 2013 г. и на нея ще се обсъди ролята на семейното земеделие, някои от основните предизвикателства и приоритетите за бъдещето в контекста на обявяването от ООН на 2014 година за Международна година на семейното земеделие.

 

Както Фермер.БГ вече информира, през следващия програмен период (2014-2020 г.) в рамките на Програмата за развитие на селските райони се предвижда разработването на тематична подпрограма за малките стопанства с цел по-ефективното им подпомагане. Фокусирането в отделна подпрограма на помощта за подобряване на човешкия капитал и на материално-техническата база в семейните дребни и полупазарни стопанства, улесняването на достъпа им до пазари, предлагащи справедлива цена за тяхната продукция, и намаляването на риска за постигане на определена финансова устойчивост са предпоставки не само за бърз растеж на икономиката в селските райони, но и за създаването и поддържането на работни места в свързаните преработващи индустрии и в предприятията, предоставящи услуги за бизнеса и домакинствата.

 

Директните плащания, които се предоставят на семейните ферми, повишават нивото на икономическа сигурност на семействата, занимаващи се със земеделие, като допълват техните доходи. От друга страна, те ги стимулират да се съобразяват с екологичните изисквания и по този начин допринасят за устойчивото развитие на средата, в която са разположени стопанствата.

 

Консултацията е отворена до 11 октомври т.г. и в нея могат да участват всички, които се интересуват от семейно земеделие. Онлайн въпросникът за участие в консултацията и подробна информация можете да намерите на http://ec.europa.eu/agriculture/con
sultations/family-farming/2013_bg.htm


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!