Неотдавна Асоциацията на животновъдите в Австралия (MLA) публикува своя годишен кратък обзор на говедовъдната индустрия в страната (Australian beef industry Fast Facts), в който присъстват кратки ключови отраслови статистически данни – размер на стадата с едър рогат добитък, производство, цена, потребление, износ и позиция на Австралия на световния пазар на говеждо месо спрямо другите страни, информира Meatinfo.

Животновъд: Ако не е подпомагането, секторът в Елена е обречен

През селскостопанската година 2017/2018 страната е произвела 2,24 тона говеждо и телешко месо (кланично тегло). През същия период са изнесени 1,1 млн. тона в 78 страни, което възлиза на 71% от общия обем на производство на говеждо месо. Този износ се оценява на 8 млрд. щатски долари.

Австралия е третият по големина износител на говеждо и телешко месо в света през 2017 г. след Индия и Бразилия.

Австралийското стадо от едър рогат добитък наброява 26,2 млн. глави, сочат данните към 30 юни 2017 г. От тях кравите и телетата месни породи са 12,2 млн. Към юни 2017 г. са регистрирани 47 776 ферми, в които се отглежда едър рогат добитък.

На Австралия се падат около 2% от световното поголовие от едър рогат добитък и 3% от световното производство на говеждо месо през 2016 г.