Полагаме усилия за задържане и привличане на повече млади хора с креативни и иновативни идеи, които да работят в селските райони и за тяхното облагородяване и превръщането им в привлекателно място.
 
 
Това заяви зам.-министърът на земеделието Лозана Василева. Тя присъства на връчването на годишните награди за изобретател на годината, съобщиха от пресофиса на земеделското министерство.
 
Тя припочни, че се очаква през 2018 г. да бъде отворена мярка 16.1 от ПРСР, която насърчава и подпомага проекти, в които се срещат науката и бизнеса. 
 
„Мярката ще предоставя средства за сформиране и функциониране на оперативни групи по европейското партньорство за иновации. В тях ще могат да се включват земеделски стопани, изследователи, консултанти в областта на земеделието, предприятия в областта на преработката на храните и браншови и неправителствени организации“, уточни Василева.