С до 5 000 евро за фермер и до 50 000 евро за дребен аграрен бизнес може да бъдат компенсирани земеделци, засегнати от кризата с коронавируса. Тази възможност предлага Европейската комисия (ЕК) на страните-членки на ЕС.

Министърът: Мярка Covid-19 ще бъде консултирана с бранша

За целта ще бъдат използвани остатъчните средства от фондовете за развитие на селските райони, които у нас се управляват в рамките на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Това предложение идва в допълнение на помощите de minimis за земеделския сектор и на увеличените тавани за държавна подкрепа, които бяха приети по-рано тази година. Предложението трябва да бъде внесено в Съвета на Европа и Европейския парламент за одобрение.

ЕК публикува днес последния пакет от извънредни мерки за най-засегнатите от корона-кризата в земеделския и хранителен сектор. Мерките, предложени на 22 април 2020 г., включват подкрепа за частно складиране за млечния и месния сектори, временно разрешение за самоорганизирани пазарни мерки от операторите в най-засегнатите отрасли и гъвкавост на програрмите за пазарна подкрепа.

По-рано ЕК прие предходен пакет от мерки за подкрепа на земеделието в кризата с коронавируса, който включваше, освен увеличените тавани за държавна подкрепа и по-високи авансови плащания и удължени срокове за исканията за плащане.

Целта на дадената по-голяма гъвкавост е да се облекчи административната тежест върху земеделието в условията на криза.

Следете темата и на cap4us.agri.bg.