Европейската комисия (ЕК) предлага допълнителни мерки в подкрепа на най-засегнатите от корона-кризата земеделски и хранителни пазари, съобщиха от институцията. Агросекторът показа устойчивост в тези трудни времена, но някои пазари са силно ударени от ограниченията.

Директни плащания: ЕК позволи 70% от субсидията в аванс

Настоящият пакет от мерки предвижда помощи за частно складиране в млечния и месния сектор, оторизация на самоорганизирани пазарни мерки от операторите в тежко засегнатите отрасли и повече гъвкавост в програмите за пазарна подкрепа на плодове и зеленчуци, вино и др.

Новият пакет от действия беше поискан от евродепутати и министрите на земеделието на страните членки, но първоначално ЕК се колебаеше за прилагането му.

Според земеделския еврокомисар Януш Войчеховски допълнителните действия целят да стабилизират пазарите и цените на храните. Те включват:

- Помощ за частно складиране от ЕК за млечни продукти - сухо мляко, масло и сирене и месни продукти - говеждо, овче и козе месо. Схемата ще позволи тези стоки временно да бъдат изтеглени от пазара за период от 2-3 до 5-6 месеца, като така намали търгуваните количества и върне дългосрочния баланс на пазара.

- Гъвкавост в програмите за пазарна подкрепа за вино, плодове и зеленчуци, зехтин, пчеларство и в училищните схеми за доставка на мляко, плодове и зеленчуци. Това ще позволи преориентиране на финансирането към мерки за кризисен мениджмънт, насочени към всички сектори.

- Извънредни дерогации от правилата за конкуренция на ЕС - приложими за мляко, цветя и картофи. ЕК ще оторизира дерогацията от определени правила за конкуренция, разписани в чл. 222 на Регламента за общата организация на пазара. Това ще позволи на операторите да предприемат самоорганизирани пазарни мерки.

За млечния сектор това означава възможност за коликтивно планиране на производството на мляко, а за цветния и картофопроизводството - възможност да изтеглят продукти от пазара. Ще бъде разрешено и складирането от частни оператори. Тези решения и споразумения ще важат само за максимум 6 месеца, а движението на потребителските цени ще се следи внимателно, за да се избегне обратен ефект.

ЕК цели приемането на новите мерки да стане до края на април. Преди това те трябва да бъдат консултирани и гласувани от страните членки на ЕС.