Европейската комисия прие две мерки, с които да подпомогне земеделския сектор в тези трудни времена. Идеята е да се увеличи паричният поток на производителите и да се намали административната тежест, съобщават от Брюксел.

За зелените мерки: 30% от парите по ПРСР или ново правило?

Първата мярка, която Комисията одобри, е да се увеличат авансовите плащания за фермерите. Авансите за директните плащания нарастват от 50% на 70%, а за Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) – от 75% на 85%. 

Земеделските производители ще започнат да получават авансовите плащания от средата на октомври. Освен това държавите членки ще могат да плащат на земеделските производители, преди да финализират всички проверки на място.

Втората мярка засяга общия брой на физическите проверки на място, които да гарантират, че са изпълнени условията за допустимост. Те ще бъдат намалени от 5% на 3% по отношение както на директните плащания, така и на мерките от ПРСР. 

Дава се и повече гъвкавост на държавите членки по отношение на сроковете на проверките. Идеята е да се използват най-ефективно ресурсите при спазване на правилата за задържане.

Страните от ЕС ще могат да използват алтернативни източници на информация, за да заменят традиционните посещения във фермата. Комисията насърчава използването на нови технологии, като сателитно заснемане, когато се прави проверка на полето, или геодезически снимки, с които да се докаже, че са направени инвестиции. 

Тази мярка ще помогне да се намали административната тежест и да се избегнат ненужни забавяния при обработката на заявленията за подпомагане. Идеята е да се гарантира, че помощта се изплаща на земеделските стопани в най-кратки срокове.

Следете темата и на cap4us.agri.bg.