Един проект по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) може да разглежда за един ден, а при някои казуси - за два дни. А в последните години ПРСР изобщо не работи. Това коментира в интервю за Капитал Daily Кристина Цветанска, председател на Управителния съвет на Българската асоциация на консултантите по европейски програми.

Според Цветанска вината за това е както във Фонд Земеделие, където „максимум 20% от хората работят и реално носят на гърба си всички останали, откъде се получава и забавянето при оценката на проектите“, така и в Земеделското министерство, защото то е управляващият орган. „Не може управляващият орган да бави с месеци становища, за които отдавна е изтекъл срокът за разглеждане на проектите. Трябва да има санкции към администрацията, която не изпълнява сроковете и нейните задължения“, коментира Кристина Цветанска.

Според пресдседателя на БАКЕП мерките на ПРСР 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" и 312 "Създаване и развитие на микропредприятия" са „доста рискови“, защото са свързани със строителство. Преди това обаче хората трябва да си намерят финансирането. „Никоя банка не дава кредит на стартиращи предприятия, каквито са кандидатите по тези мерки, без да имат одобрен проект“, каза още Кристина Цветанска.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!