Отворен е прием за нисколихвени кредити за производство на пшеница, Реколта 2021, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Нов прием по държавната помощ за инвестиции в растениевъдството - още този декември

От 5 август до 16 октомври зърнопроизводителите могат да кандидатстват за облекченото кредитиране. Крайната дата за изплащане на средствата е 21 декември 2020 г.

Заемите са с годишна лихва в размер на 2%, но не по-малко от референтния лихвен процент, приложим към датата на сключване на договора за кредит.

Предвидените средства са в размер на 15 млн. лв. Всеки стопанин, който отговаря на изискванията, може да получи 250 лв. на хектар, (80 лв. на хектар за закупуване на минерални торове и 170 лв. на хектар за закупуване на семена). 

Максималният размер на всеки отпуснат кредит е до 300 000 лв.

„Кредитните задължения се обезпечават чрез ипотека върху недвижимо имущество, особен залог върху машини и съоръжения, складови записи за вложено зърно на съхранение в публичните складове, залог на парична сума или банкова гаранция. Общата сума на обезпеченията следва да осигури покритие на кредита в размер на 135% ,пише в изискванията на Фонда.

Ресорното ведомство отпуска нисколихвени кредити на зърнопроизводителите от години, но през настоящия прием лихвата е в размер на 2% вместо лихвените нива през предходните години от 4.5% - 3%.