В следващите десет години в света ще се консумират повече млечни продукти, но растежът на световното потребление на зърнени храни, месо и растителни масла се очаква да се забави, прогнозират от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
 
По информация на електронното издание Poultryworld причините за забавянето, което се очаква да окаже влияние върху реалните цени на повечето земеделски продукти, са свързани с търсенето на биогорива.
 
Според прогнозите на ОИСР търсенето на земеделски продукти, предназначени за производството на биогорива, ще е в застой заради спада на цените на енергията и възприемането на по-умерена политика спрямо биогоривата в повечето страни.
 
През следващите 10 години търсенето на повечето основни хранителни продукти се очаква да нараства не толкова бързо, колкото в последните десет години, отбелязват авторите на доклада. 
 
Потреблението на зърнени храни на човек се очаква да остане почти непроменено, с изключение на по-слабо развитите страни, където ще нарасне. Производството на зърно се очаква да нарасне с 12% до 2026 г., главно заради повишаването на добивите. Бразилия трябва да изпревари САЩ през това десетилетие и да се превърне във водещия производител на соя в света.