Проблемите, свързани с темата за поземлените отношения са труднорешими и изискват сериозни законодателни и нормативни промени. Това каза министърът на земеделието Кирил Вътев след първото заседание на Консултативния съвет по поземлени отношения.

Зацикли потвърждаването на обвързаната подкрепа и участието в екосхеми в СЕУ 

„Уточнен е и дневния ред на следващото заседание, което ще се проведе след месец и половина. Тогава ще има и конкретни предложения за промени в нормативната база“, обяви ресорният зам.-министър Георги Тошев. 

„За нас е много важна темата за поземлените отношения в земеделието, тъй като не можем да развиваме сектора без земя и най-вече без устойчиви и дългосрочни перспективи за нейното ползване“, каза от своя страна представителят на биопроизводителите Веселина Ралчева. Тя напомни, че заетите в органичното производство разчитат на дългосрочно ползване на земеделските земи, за да работят успешно.

Биопроизводителите са поставили въпроса за ползването на държавен и общински поземлен фонд , както и за т.нар. непотърсени земи, бели петна и други, тъй като това е един сериозен инструмент и ресурс, с който държавата може да помогне за развитието на секторите, които са важни за страната. 

Този съвет би могъл много да спомогне за развитието на животновъдството, според Юлия Коюмджийска, зам.-председател на Обединени български животновъди. „За нас животновъдите е изключително важно да бъдат направени възможно най-бързо промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по отношение разпределението на пасища, мери и ливади“, каза тя. 

Костадин Костадинов от Българската аграрна камара се надява този Консултативен съвет да реши голяма част от проблемите в поземлените отношения. 
От Българската асоциация на собствениците на земеделски земи също приветстваха на съвета. Земеделската земя е ограничен природен ресурс, който стои в основата на продоволствената сигурност, каза Стефан Асенов. Той посочи, че от дълги години екипите, работещи в сградата на аграрното министерство са неглижирали тази тематика. Според него има прекалено много проблеми като се започне от възстановяването на земята в реални граници и липсата на уедряване, както и проблемите с кадастъра, очуждавания, сервитути и се стигне до агроекология. 

Решение на проблемите в земеделието очаква и Синан Вейсал от Браншова камара „Плодове и зеленчуци. 

Димитър Зоров пък сподели задоволство, че новото ръководство на министерството не се притеснява да отвори темата за дългосрочните политики в българското земеделие. Той бе категоричен, че „държавния и общинския поземлени фондове трябва да бъдат инструменти за осъществяване на политики в земеделието, а не само касичка за събиране на пари“. 

Министър Вътев обяви, че тепърва ще се прилагат решения за поставените проблеми, но пътя е през комисии и Народно събрание. В момента има много са наболелите проблеми, които изискват законодателни промени в поземлените отношения. 

Предстои провеждането на консултативни съвети по мляко и млечни продукти, следват плодове и зеленчуци, месо и месни продукти, пчелен мед, технически култури, лоза и вино, етеричномаслени продукти. „Говорим за цялата агрохранителна верига, а не отделни срещи по един или друг бранш“, уточни министърът. Срещите му с различните браншове вече ще стават само на база агрохранителна верига, в която всеки трябва да си намери мястото.