Комисията по земеделие към Европейския парламент (ЕП) вече избра своя нов председател и двама зам.-председатели. Начело застана Норберт Линс от Европейската народна партия (ЕНП), която има най-много представители в деветия мандат на комисията. 

Реформата на ОСП - това, което Европарламентът не успя да довърши

Разбор на останалите членове, които ще диктуват Общата селскостопанска политика (ОСП) за следващите пет години, прави Алън Матюс, почетен професор по европейската селскостопанска политика в Министерството на икономиката в колежа Тринити, Дъблин.

Какъв е парламентарният опит на членовете на земеделската комисия?

Любопитен е броят на новите лица. Малко над половината – 26 от 48-те евродепутати (54%), са в ЕП за първи път. Има и такива, които вече са били вътре, но не са нищили проблемите на фермерите. Всъщност само 15 от общо 48-те членове (31%) са били в състава на предходната комисия. Този дял би бил малко по-висок, ако се добавят и онези евродепутати, които вече са били заместници. 

таблица: Алън Матюс

Какъв е политическият състав?

Промените в комисията отразяват цялостното развитие в състава на ЕП. С по-малко места в сравнение с предишния мандат имат ЕНП и PSD, докато представителите на Renew Europe се увеличават от 4 на 7, а на Зелените – от 3 на 5. Тъй като общият брой на местата е с 2 повече, делът на страните членки се е увеличил само от 67% на 71%.

В Комисията по земеделие за представени 16 страни членки, което означава, че липсват останалите 12. С най-много представители са Италия, Франция и Испания. Като цяло централните и източните страни са добре представени, тъй като имат общо 11 членове. Те са от Чехия, Румъния, Полша, Литва и Унгария. България за поредна година няма активни членове, но затова пък има трима евродепутати със статут на заместници.

38% от членовете на комисията са жени, което отразява общия дял на жените (40%) в новия ЕП. Възрастовите групи се движат в широк диапазон, като най-възрастният е на 70 години, а най-младият – на 35 години.

Каква е образователната подготовка на новите членове?

С университетска степен на образование са 31 от общо 48-те членове на комисията, като някои от тях имат повече от една степен. Най-голяма група са евродепутатите, чието образование е свързано със селското стопанство. Има и такива с познания в областта на комуникационните технологии, икономика, философия, право, медицина, инженерство и др.

таблица: Алън Матюс

Какъв професионален опит притежават?

Много от членовете на предишната комисия са били или земеделски производители, или в тясно сътрудничество със организации в този сектор. Времето ще покаже дали тази тенденция ще се запази, но на пръв поглед селскостопанският сектор продължава да има контрол и върху новата комисия, анализира Алън Матюс.

Той цитира статистиката, според която 10 от 48-те членове са земеделски производители. Трима от тях са биологични земеделски стопани (всички те са от Зелените) и вероятно ще имат различен поглед върху някои въпроси на ОСП спрямо своите колеги в Комисията.

Тук могат да се добавят и онези евродепутати, които са женени за земеделски стопанин и чийто доход зависи от селското стопанство. По този критерий може да бъде добавен още един член. Други пък са родени в земеделски семейства. Групата може да бъде разширена с още трима евродепутати, които преди това са членували в асоциации на земеделски производители. Сред останалите има още бивши министри на земеделието и дори бивш еврокомисар по земеделието и развитието на селските райони.

Така, ако списъкът се разшири, излиза, че най-малко 21 от общо 48-те членове на комисията (44%) са или земеделски стопани, или са защитавали селскостопанските интереси в някакъв етап от своята кариера. Разбира се, не трябва да се пренебрегват и експертните познания на останалите евродепутати, сред които има петима журналисти и бивши министри в други ресори.

Следете темата и на cap4us.agri.bg.