Всички ползватели на постоянно затревени площи - пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд (ОПФ), които не притежават животни или техният брой не отговоря на ползваните от тях площи, в срок до 01 февруари 2016 г. трябва да закупят животни, чиито брой и вид да съответства на наетите площи, съобразно нормата за площ на една животинска единица.
 
Това гласи съобщение на кмета на Община Червен бряг инж. Данаил Вълов във връзка с измененията и допълненията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
[news]

Фермер.БГ припомня, че съгласно чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. 
 
В случай, че до определения срок тези изисквания не бъдат изпълнени, Общината ще предприеме действия по привеждане в съответствие на договорите за наем с определената норма, проверки на място и евентуално прекратяване на договорите за наем, предупредиха от общинския пресцентър в Червен бряг.
 
За стопанската 2015/2016 година за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади от ОПФ, заявления по чл. 37 и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се подават заявления по образец до Кмета на Община Червен бряг, в срок до 10 март, към което се прилагат необходимите документи.
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!