Петте водещи в производството на картофи страни в Европа – Белгия, Франция, Нидерландия, Германия и Великобритания, отчитат рекордна реколта през тази година. Общият им добив достигна 28.9 млн. тона или със 17.7% повече от 2016 г.
 
 
Това показват данните на NEPG – организация на производителите от Северозападна Европа, за производството на картофи за пряка продажба – без произведените за семена и преработка.
 
Особено добри са постиженията на стопаните в Белгия и Нидерландия. Прибраната от тях реколта е съответно с 21% и с 24% по-богата от миналогодишната. Във Франция и в Германия увеличението е с по 19%, а във Великобритания – с 4%, съобщи farmer.pl.
Значителният ръст на добивите предизвика съществено намаление на цените в Западна Европа.
 
 
„Цените на картофите за трапезата на немския пазар в края на ноември бяха около 110 евро/т при 180 евро/т по същото време на миналата година и 190 евро/тон в този период от 2015 г.“, отбелязва организацията.
 
Стойността на суровината за преработка до замразени картофи и чипс направо се е сринала. В края на ноември цените са били 30-40 евро/т при 170-200 евро/т в края на същия месец на 2016 г. и 100-130 лв. – две години по-рано.
 
Трайни традиции в производството и консумацията на картофи има Полша. През тази година там се наблюдава понижение не само на цените, но и на търсенето в съчетание с известен дефицит. За година потреблението на трапезни картофи в страната се е понижило средно с 5.5% до 77.5 кг на поляк.
 
За българските производители е проблем дъмпинговия внос на  картофи от Полша и Германия, където производствените разходи са сравнително ниски. Цените на картофите на едро в България сега са около 57 лв./т.