Сигнали от пчелари за измиране на пчелни семейства са постъпили тази пролет от десет области в страната, стана ясно от данни, предоставени на Фермер.БГ от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
 
 
Ветеринарните власти са получили от началото на тази година до 8 май общо 41 сигнала за подмор на пчели, за които са извършени проверки на място. Потърпевшите стопани са от районите на Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Добрич, Плевен, Разгарад, Стара Загора, Шумен и Ямбол.
 

При извършените проверки са взети 15 растителни проби и 19 проби от пчели.

 
Седем от взетите растителни проби не са изпратени за анализ, тъй като стопанинът е отказал да плати изследването. Както е известно, лабораторните тестове са за сметка на фермерите. В една от другите изследвани растителни проби не е установено наличие на продукт за растителна защита.
 
При три проби от пчели, взети в района на Ямбол, няма установени продукти за растителна защита, а при една проба, взета в района на Шумен, е установено активно вещество, което се съдържа във ветеринарномедицински продукти и акарицид.
 
Една от проверките е извършена по сигнал за подмор на пчели в град Угърчин, област Ловеч. На посоченото място обаче е установено, че там няма кошери
 
„По останалите сигнали продължават да текат проверки и се очакват резултати от анализ на взетите проби от пчели и растителност“, допълниха от Агенцията по храните.
 
 
Оттам подчертаха, че за потвърдените случаи на подмор на пчелите - след заключение от комисията, извършила проверката, ще бъдат съставени актове за установено административно нарушение по Закона за пчеларството.
 
За всички установени случаи на третиране на земеделски култури без уведомяване на пчеларите, също ще бъдат съставени актове, дори без да има констатиран подмор на пчели.
 

Какъв е редът при смърт на пчелни семейства?

По Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности при подмор на пчели, собственикът на пчелина подава жалба до Областна дирекция „Земеделие“ с копие до кмета на населеното място
 
В срок до 24 часа от получаване на жалбата, директорът на Областната дирекция „Земеделие“ със заповед създава постоянна комисия в състав: представител на съответната общинска служба по земеделие, на съответната община, на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, както и пчелар проверител. Комисията извършва проверка на място. 
 
Ветеринарният лекар, обслужващ пчелина, след получаване на сигнала, в срок от 24 часа прави преглед на пчелното семейство и взема проби от пчели.
 
Инспектор по растителна защита на ОДБХ взема проби от третираната растителност при спазване на изискванията на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. Взетите  проби от пчели и растителност се изпращат за анализ от и за сметка на собственика на пчелина в акредитирана лаборатория, придружени с протокол за вземане на проби.