Малко преди края на 46-то Народно събрание се появи и депутатско питане дали земеделският министър възнамерява да проведе Национален съвет по храните, на който да бъдат обсъдени висящи проблеми на сектор „Храни”. От земеделското министерство заявиха, че такова заседание  ще се предвижда през октомври тази година. Ето какво трябва да обсъди то, ако заявките се осъществят.

85 млн. лв. допълнително за земеделие 

Всъщност с приемането на новия Закон за храните от юни 2020 г. бе създаден и нов Национален съвет по храните, чиято функция е да координира държавната политика в сектора за гарантиране на устойчивото му развитие. От учредяването му досега обаче е проведено само едно заседание, през октомври миналата година. 

На 16 юли 2021 г е била планирана дата за провеждане на заседание на Съвета, но то отново е отложено по думите на ведомството "по непредвидени обстоятелства". "Поради тази причина много нормативни документи оставят неразгледани и неприети", се подчертава в депутатското питане. Планирано е на следващите заседания да бъдат обсъдени няколко нормативни акта, правилници и мерки, сред които:

  • Наредбите за изискванията за директни доставки от производителя на малки количества първични продукти, храни от животински произход и от растителен произход;
  • Правилник за дейността на фермерските пазари;
  • Мерки за безопасност на предлаганите храни в къщи за гости и малки хотели.

МЗХГ: Следващо заседание се предвижда за октомври тази година. На него ще бъдат разгледани актуалните теми и проблеми, както и ще бъдат търсени решения в кратки срокове.

„Министерството оценява високо доброто сътрудничество с представителите на хранителната индустрия и изразява готовност за продължаване на съвместната работа, особено в условията на възникнала криза от Covid-19”, пише още в отговора на ведомството и се подчертава, че Националният съвет по храните е само една от формите за комуникация с бранша.

Националният съвет по храните може да дава предложения и да консултира министъра на земеделието при провеждането на държавната политика в областта на храните, а по негово искане да изразява становище относно проекти на нормативни актове, утвърждава браншови стандарти и ръководства за добри практики и други.

Председател на Съвета е земеделският министър, който със своя заповед определя състава му, в който влизат: министрите на здравеопазването, икономиката, околната среда и водите, труда и социалната политика, образованието и науката, изпълнителният директор на БАБХ, директорът на ЦОРХВ, главният държавен здравен инспектор на Република България, председателят на Националното сдружение на общините в Република България, по един представител на ректорите на Тракийския университет, Лесотехническия университет, Селскостопанската академия и Университета по хранителни технологии, по един представител на представителните сдружения за защита на потребителите, по един представител на браншовите организации в определени сектори по класификация на икономическите дейности.