Жълтият картон може да се прилага само веднъж, като общата идея е първата година ако има грешка санкцията да е наполовина на нормалната. При неспазване обаче през следващата година освен санкцията, фермерът дължи и тази половина, удържана от предходната година. Това обясни Георги Праматаров, директор на дирекция „Директни плащания и схеми за качество“ в МЗХГ, по време на Шестата национална среща на АЗПБ.
 
 
„Ако даден фермер обаче е имал две години без наддекларирани площи, през третата година той също ще може да се възползва от системата за „жълт картон“, разясни Праматаров.
 
 
При наддеклариране от 20% се прилага следната схема: недопустимите площи се умножават по 1.5, като получената сума се изважда от допустимата площ на  заявителя. 
 
 
Георги Праматаров даде пример за изчисляване на санкцията за бъдещ период от Кампания 2016.