Европейската комисия прогнозира реколта от 143 млн. тона мека пшеница през 2017-2018 г. Това е с 6,5% повече в сравнение с показателя през текущия сезон. 
 
Причина за подобна оптимистична прогноза на експертите е Франция, където се очаква ръст на общите добиви от мека пшеница с 26% след слабата реколта през 2016-2017 г. 
 
По-високи добиви се очакват също и в Полша и Германия, докато реколтата във Великобритания ще остане на нивото от тази година. 
 
По-ниски добиви се прогнозират за Испания, Италия и Унгария. В информацията се отбелязва, че прогнозируемият ръст на добивите идва на фона на очакван спад с 1,3% в обема на обработваемите площи засети с мека пшеница - до 23,8 млн. ха. Освен това ЕК очаква увеличаване на експорта на мека пшеница през 2017/18 година до 28,9 млн. тона спрямо 24 млн. тона през текущия сезон.
 
Увеличение се прогнозира и в производството на фуражно зърно - ечемик +5% и царевица с 10,3% до 66,6 млн. тона заради увеличаване на посевните площи.