Пазарът на комбинирани фуражи се оценява на 428,09 млрд. долара през 2017 г. и се очаква да достигне 530,92 млрд. долара до 2022 г., сочи отчет на MarketsandMarkets.
 
 
През 2016 г. секторът на зърнените култури представлява най-големият дял, както по стойност, така и по обем. Зърнените култури са основният източник на енергия и се използват в по-голямо количество, за да изпълнят енергийните изисквания на добитъка. 
 
Високоенергийните диети, които основно се състоят от зърнени храни и нарастващото им търсене за подобряване на ефективността на добитъка, доведоха до повишаване в търсенето на зърнени култури.