Предложенията за изменения в екосхемите за Кампания 2024 предизвикаха сериозен интерес на последното заседание на Комисията по земеделие в Парламента и дори разискванията на моменти бяха силно разгорещени.

Четете още: Предложение на МЗХ: Как се променят бюджетите по екосхемите за Кампания 2024?

 

Бившият земеделски министър Иван Иванов прояви интерес към контрола в двете най-търсени екосхеми – за възстановяване на почвения потенциал  и за намаляване използването на пестициди. Той настоя експертите от аграрното министерство да уточнят как фермерите ще доказват използването на такива торове и препарати. Според него огромният интерес към мерките поставя под съмнение ефективността на доказване. 

В екосхемата за запазване на почвения потенциал има въведени две изисквания, които са свързани с контрола на тази интервенция. На първо място това е задължението на земеделските стопани да представят План за управление на хранителните вещества за фермата си, в който трябва да посочат за всеки един парцел според потребностите на заявената култура, какво количество органичен тор е използван, от кой вид, както и какви неорганични торове са вложени.

Планът за торене се изготвя и заверява от агронома на стопанството, който прилага и дипломата си. Той гарантира, че потребностите на културата от торене са достигнати с вложените количества органичен тор и е намалено използването на неорганичните торове. 

В периода от 1 до 31 декември всички земеделски стопани, които са заявили тази интервенция трябва да представят в Държавен фонд „Земеделие“ документи, които оправдават разходите им в рамките на последната стопанска година. От тях трябва да се вижда, че са закупили органичните торове и подобрители или са вложили преработена оборска тор, ако използват такава или произвеждат сами в стопанството. 

Четете още: Петър Кировски: Чакат ни тежки преговори с ЕК за промените в ДЗЕС

 

"Контролът на всички екосхеми се прави от Държавен фонд „Земеделие“ в 5-процентова извадка за изпълнение на условията за допустимост. Едновременно с всички документи, които се предоставят от фермерите, в рамките на този контрол се прави проверка на дневника за растителна защита", уточни Аделина Стоянова, директор на Дирекция "Директни плащания" в Министерството на земеделието и храните. 

При схемата за намаляване и неизползването на петистициди земеделските стопани през декември в годината на кандидатстване предоставят фактури за направените разходи, от които да се вижда че те са закупили и използват препарати за растителна защита, различни от първа професионална категория. 

Гаранцията за тяхното прилагане се отразява в дневника за растителна защита, който подлежи на контрол както от страна на ДФЗ, така и от Българската агенция по безопасност на храните. 

При проверка контрольорите ще искат да видят как и с какво фермерите са заменили  високоопасните препарати от първа група и как са ги приложили. 

По двете екосхеми са допустими обработваеми земи, трайни насаждения и постоянно затревени площи. 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg