Как ще се дават допълнителните 8,07 милиарда евро от Европейския инструмент за възстановяване за европейските фермери? Това се реши в неофициална сделка от 27 ноември между Съвета и Европейския парламент.

Предложение: COVID 1 и COVID 2 да се орежат със 7 млн. евро

Неформално беше прието и как да се удължат настоящите правила на ОСП до края на 2022 г. Споразумението е продължение на първоначалното такова от юни 2020 г. 

Сегашната сделка предвижда разделението на допълнителните средства за следващите две години да бъде: 30% от 8,07 милиарда евро на разположение през 2021 г. и 70% през 2022 г.

Възлага се на държавите членки да осигурят около една трета от общия бюджет (37%) за зелени мерки и мерки за хуманно отношение към животните и повече от половината от общия бюджет (55%) за мерки за социална и цифрова трансформация

“Преговарящите очакват, че тези мерки ще спомогнат за ускоряване на прехода към практики като прецизно и интелигентно земеделие, ще подобрят достъпа до висококачествени информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в селските райони и ще укрепят местните пазари” информира в бюлетината си Земеделското министерство (МЗХГ).

Договорено бе и да се удължи с шест месеца прилагането на извънредната временна помощ за земеделските стопани и малките и средни предприятия (МСП), засегнати от кризата с COVID-19, се казва още в известието.

Друго консенсусно решение е най-отдалечените райони на ЕС и по-малките острови в Егейско море да продължат да получават през 2021 и 2022 г. същия размер на финансова подкрепа, както е посочено в настоящите правила. Договореният текст все още трябва да бъде одобрен от Специалната комитет по селско стопанство на Съвета и след това ще бъде внесен за окончателно приемане от Съвета и Европейския парламент възможно най-скоро.