Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ) създаде свой канал в Youtube, където публикува информационни видеа, за това как земеделците могат лесно да се справят с очертаването на площите, подаването на заявление за подпомагане и изпращането им за зареждане в ИСАК, чрез Системата за електронни услуги (СЕУ).

Вижте как се чертаят площи в СЕУ

Вече ви показахме как може да създадете електронно заявление за подпомагане по директни плащания. Продължаваме поредицата информационни материали с подробно описание “стъпка по стъпка”, затова как да изпратите заявление от СЕУ за зареждане в ИСАК.

След като сте приключили с очертаването на вашите площи и сте добавили информацията за отглежданите земеделски култури и желаните схеми и мерки за подпомагане, е необходимо да приключите редакцията по вашето заявление и да го изпратите за зареждане в ИСАК. Това се осъществява чрез поредица от промени на статуса на вашето заявление. 

Първата стъпка е да проверите валидността на въведените от вас данни като натиснете бутона “Преглед за валидност”, разположен в колона “Операция/действие”. Системата извършва проверка и визуализира резултат, като ако са установени невалидни данни, е необходимо да ги редактирате и отново да проверите валидността до получаване на резултат “Няма невалидни атрибути”. 

След което от бутона, разположен в колона “Статус на заявление” избирате преход “Приключване на редакция” и натискате бутона “Смени статус”. Действието е извършено успешно и заявлението преминава в статус “Приключена редакция”. 

Избирате отново бутона, разположен в колона “Статус на заявление”. От падащото меню са налични преходите “отваряне за редакция”, “архивиране” и “стартиране на проверка в ИСАК”. 

Преходът “Отваряне за редакция” ще ви позволи отново да извършвате промени във вашето заявление. Преходът “Архивиране на заявление” може да изберете, ако желаете да архивирате това заявление и да създадете ново заявление за подпомагане от самото начало. В СЕУ могат да бъдат създавани повече от едно заявление за подпомагане, но само едно може да бъде изпратено за зареждане в ИСАК.

Третият преход от падащото меню е “Стартиране на проверка в ИСАК”. Избирате него и натискате бутона “Смени статус”. Чрез този преход системата извършва проверка дали данните от вашето заявление ще могат да бъдат успешно заредени в ИСАК.

На екрана ще видите съобщение, че действието е извършено успешно и заявлението преминава в статус “Успешна обработка в ИСАК”.

Има обаче още няколко стъпки преди да сме напълно готови. Преминаваме към следващия преход като от бутона в колона “Статус на заявлението” избираме преход “Стартиране на автоматични проверки” и натискаме бутона “Смени статус”. 

Трябва да имате предвид, че в СЕУ са въведени основният набор от автоматични проверки, които се различават от тези в ИСАК. По-детайлна визуализация на установените грешки и предупреждение по заявлението ви ще добиете след изтеглянето му от служител в ОСЗ и стартиране на автоматичните проверки в ИСАК. 

В колона “Операция/действие” се изписва съобщение “Изчаква се резултат”, за да бъде този резултат визуализиран е необходимо да обновите секцията от бутона “Обнови”. 

Статусът на заявлението преминава в “Проверено с предупреждения”, като самите предупреждения може да достъпите от бутона “Контролен лист”, разположен в колона “Документ”. От плюсчето пред “Предупреждения” може да видите и самия списък. Въпреки тези предупреждения, можете да изпратите вашето заявление за зареждане в ИСАК. 

За целта се връщате в основната страница на заявлението и от бутона, разположен в колона “Статус на заявлението”, избирате преход “Изпращане за ръчно зареждане в ИСАК”. След което натискате бутона “Смени статус”. 

Заявлението преминава в статус “Чакащо ръчно зареждане в ИСАК”. След получаването на този статус, трябва да посетите ОСЗ по местонахождение, където ще завършите подаването на вашето заявление за подпомагане. Там ще подпишете хартиен екземпляр и трябва да приложите всички документи, които се изискват. 

Не забравяйте, че датата на разпечатване и подписване на заявлението в ОСЗ се счита за дата на подаване на заявлението за подпомагане по директни плащания в ДФЗ. Без да се посети общинската служба по земеделие и без да се подпише хартиен екземпляр, се счита, че кандидатът няма валидно подадено заявление за подпомагане по директни плащания за текущата кампания.