Във връзка с предотвратяването на разпространението на коронавируса фермерите могат да използват и всички форми за дистанционна комуникация с ветеринарните власти – телефони, електронни адреси, пощенски оператори и системата за сигурно електронно връчване.

Министърът за коронавируса: Няма да свърши храната у нас

Плащанията към администрацията може да се извършват по банков път, посочват от БАБХ.

Заявления за предоставяне на административни услуги ще бъдат приемани по пощата, чрез системата за сигурно електронно връчване, и сканирани и изпратени по електронна поща: 

•    за административни услуги, предоставяни от Централно управление на БАБХ се изпраща на [email protected];
•    за административни услуги, предоставяни от ОДБХ, се използват електронните адреси на Областните дирекции по безопасност на храните в раздел „Контакти“ на Интернет страницата на БАБХ – babh.government.bg.

Сигнали, предложения, жалби и запитвания можете да подадете:

•    на Горещия телефон на БАБХ – 070012299;
•    онлайн на Интернет страницата на БАБХ, на посочените електронни адреси;
•    и чрез системата за сигурно електронно връчване.

Въпросите си можете да зададете:

•    на телефоните, посочени в раздел „Контакти“ на Интернет страницата на БАБХ – babh.government.bg;
•    по електронна поща на адреси: [email protected] и посочените електронни адреси на Областните дирекции по безопасност на храните.

Обслужването на граждани ще продължи да се извършва на място в Централното управление и в Областните дирекции в страната. Необходимо е да разполагате с лични предпазни средства.