В търсене на по-пряка връзка между обучение, практика и реализация, група ученици от Професионалната гимназия по ветеринарна медицина се срещнаха с експерти от Областния информационен център в Добрич.

Земеделска гимназия направи фурор

На срещата присъстваха представители на училища от Белгия, България, Италия, Норвегия и Румъния, които работят по проекта „Насърчаване на предприемачеството сред младите хора чрез управление на учебна компания на европейско равнище на обучение“. 

Координатор на проекта е Професионалната гимназия по ветеринарна медицина в Добрич, която си партнира с училищата от четирите държави в Европа.

Целта на проекта е създаването на виртуално партньорство на съществуващите в учебните заведения мини-компании, които развиват различни дейности.

„Проектът ще допринесе за обмяната на опит, прилагане на нови адаптирани методи и подходи за активно учене в учебната програма, пряко сътрудничество с бизнес организации и подобряване на предприемаческите умения на младежите", съобщи Христо Милушев, преподавател във ветеринарната гимназия. 

От десет години в учебното заведение в Добрич работи учебна компания, която ежегодно се разширява и в която се произвежда биотор от калифорнийски червей. Доскоро в нея участваха ученици от 11 и 12 клас, но вече ще се включват и десетокласниците.

Учениците се занимават не само с дейностите по отглеждането на червеите и добиването на биотор, но и с реализацията й.

В момента учебната компания отглежда в базата си 10 легла с червен калифорнийски червей. Всеки нов клас, който се включи в учебната компания, създава ново легло. 

„Искаме тези млади хора на възраст между 15 и 18 години, от различни държави и говорещи на различни езици, но живеещи в обединена Европа, да научат повече как могат да основат свой бизнес в бъдеще, да създадат контакти с други младежи от Европа, да развият дигитални, счетоводни или професионални умения. Идеята е да видят възможности за развиване на бизнес в различните сектори на икономиката”, каза Христо Милушев.

Това е третата среща по проекта. Досега учениците са посетили стопанства в Италия и Норвегия, през 2020 г. предстоят визити в Белгия и Румъния.

„Във всички училища, с които работим по проекта, са създадени учебни компании, които развиват малък бизнес. Това е първата стъпка, това е „тренировката” на техните бизнес учения”, допълни преподавателят.   

Пред бъдещите млади предприемачи бяха представени европейски информационни платформи, програми и инструменти  за образование, обучение и финансиране на бизнес идеи.

Програмата „Еразъм за млади предприемачи” е трансгранична програма за обмен, която дава възможност на неопитните, но амбициозни хора в Eвропа да почерпят нужните знания зад граница преди да създадат своя успешен бизнес.

Информационната мрежа „Евродеск“ обединява над 1100 млади експерти в 36 страни, които имат мисия да информират за възможностите за учебна мобилност.