Продукти, произведени на териториите на Местните инициативни групи у нас, ще бъдат представени и дегустрирани на Международна конференция, която започна в курорт Албена.

Ползите и минусите на цифровите решения във фермата

Акцентът върху традиционната култура в добиването и приготвянето на местни храни, изделия и продукти, е част от Международната конференция „Водено от общностите местно развитие”, която ще продължи до 8 октомври. 

Иновации и дигитализация на селските райони, интегрирани териториални инвестиции за многосекторно развитие на местните общности, бъдещето на подхода ВОМР в периода 2021-2027 – това са част от основните теми на Международната инициатива, в която се включват над 200 представители от цяла Европа. 

Предвидени са дискусии относно стратегията „От фермата до трапезата”, както и какви са възможностите и функциите на Smart villages. Форумът ще излезе с проект с предложения до Европейската комисия, свързани с иновациите и териториалното сътрудничество. 
В конференцията участие взимат представители от Европейската комисия, на управляващите органи на държавите-членки на ЕС, представители на Европейската селска мрежа, на Европейската ЛИДЕР асоциация, Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони. Програмата включва лектори от ДФ „Земеделие“, Министерския съвет, Народното събрание, както и от Местните инициативни групи.