Работата във фермите трябва да бъде организирана според изискваните противоепидемични мерки, докато продължава заплахата от разпространение на коронавируса COVID-19, съобщиха от Министерството на земеделието (МЗХГ).

Съвети към фермерите по време на епидемия

Противоепидемичните мерки са описани в Заповед на Министъра на здравеопазването. В нея е разпоредено всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, да организират в работните помещения поставяне на филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на личната хигиена на персонала и да недопускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

Срокът и обхватът на мерките ще бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Работодателите трябва да изготвят план за действие в условия на пандемия спрямо спецификите на тяхната дейност. Всеки обект, включително такива, свързани с отглеждане на селскостопански животни или преработка на суровини и добив на храни, имат своите специфики, различия във вида на животните и дейността и начина на организиране на производствения процес.

Затова работодателите следва да спазват принципи, които да гарантират запазване на здравето и сигурността на своите служители, като адаптират мерките към техния производствен процес.

Фермери, включете се в нашата анкета: Очаквате ли загуби заради коронавируса?

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Производители поискаха ускорено изплащане на субсидии

Затруднени ли са фермерите да отидат до стопанствата си?

Криза: Закъсняват преходните правила за субсидиите след 2020 г.