В земеделското министерство съществува тревога от закъснението на преходните правила за отпускането на европейски субсидии на фермерите догодина.

По-дълъг срок за данъците: Фермерите подават декларации до 30 юни

Причината за забавянето в работата на органите на ЕС са глобалните мерки срещу разпространението на коронавируса.

„Изостава от графика приемането на правилата за преходни мерки за Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г., въпреки напредъка в работата на Съвета на ЕС и на Европейския парламент, поради ограниченията, наложени във връзка с предотвратяването на разпространението на коронавируса в ЕС“, отбелязва българският екип по ОСП в седмичния бюлетин на Министерството на земеделието.

Специалистите припомнят, че вече беше отменен Съветът на министрите по селско стопанство, предвиден за 23 март, понеделник. На срещата се очакваше аграрните министри в ЕС да постигнат споразумение за частичен общ подход по отделни разпоредби от законодателното предложение за ОСП след 2020 г. 

Връщане към нормалния процес на работа евентуално се очаква да стане най-рано след средата на април, предвид и предстоящите Великденски празници, смятат експертите на българското министерство.

Оценката на българския екип е, че именно забавянето на обсъжданията на ОСП след 2020 г. налага допълнително необходимостта от изработването и въвеждането на стабилни преходни правила. Те ще действат до окончателното приемане на ОСП за периода до 2027 г.

Проблемът допълнително се усложнява от факта, че министрите на земеделието в ЕС нямат представа с колко пари ще разполагат страните - какъв ще бъде бюджетът за финансова подкрепа на фермерите през следващия програмен период.

Причината за тази неяснота е, че ръководилите на държавите членки на ЕС все още не са взели окончателно решение за Многогодишната финансова рамка (МФР) 2021-2027 г., която представлява общият бюджет на Съюза. Докато това се случи, остават затворени за дискусия всички финансови разпоредби, които се отнасят до преходния период по ОСП.

Преди избухването на пандемията от коронавируса плановете на аграрното министерство бяха проектът на националния стратегически план на България за новата ОСП да бъде готов през декември тази година, а приемането му да стане през пролетта на 2021 г.

Както е известно, годишната подкрепа за българските земеделски производители с пари от ЕС и националния бюджет достига около 2 млрд. лв. по различни схеми и мерки.

Следете темата и на cap4us.agri.bg.