В аграрните науки и ветеринарната медицина водещи са изследванията на Българската академия на науките, Медицинския университет в София, Селскостопанската академия, Пловдивският университет и Лесотехническият университет. Това сочат предварителни данни, събрани от Комисията за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката.
 
 
Нейната задача бе да направи класация на научната дейност на висшите училища и научните организации в България за 2017 г. Според нея първите позиции са за БАН и Софийския университет, чиито изследвания покриват всички научни сектори.
 
В оценката са включени общо 43 висши училища, БАН и Селскостопанската академия. Отчетени са индикатори като наукометрични показатели, патенти, научен капацитет и изразходвани средства. 
 
Резултатите показват, че научната дейност не се концентрира само в София. Много висши училища от цялата страна също се представят добре. Сред тях са университетите в Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Стара Загора, Благоевград и Шумен, отбеляза заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева.