Правителството одобри схемите за национални доплащания на площ, за тютюн, за крави с бозаещи телета, за говеда и биволи, за овце-майки и кози-майки, по които земеделските производители ще се подпомагат 2013 г., съобщиха от Правителствената информационна служба.
 
Схемите, необвързани с производството, са на хектар земеделска земя с изключение на площите, заети с винени сортове лозя, тютюн и постоянно затревени площи; за тютюн въз основа на средногодишното количество изкупен качествен (1-3 класа) тютюн по сортови групи през референтен период 2007-2009 г.; за говеда и биволи – за минимум 10 говеда или бивола, които са били отглеждани в стопанството към 28 февруари 2009 г.
 
Схемите, обвързани с текущото производство, са за крави с бозаещи телета - за животновъди, които отглеждат най-малко 5 крави с бозаещи телета и не притежават индивидуална млечна квота; за овце-майки и кози-майки - за животновъди, които отглеждат 50 и повече овце-майки или кози-майки.
 
Средствата на площ се определят в размер на 32 млн. лв., а за тютюн – в размер на 11,5 млн. лв., осигурени чрез актуализацията на държавния бюджет за 2013 г. Средствата за национални доплащания за отглеждане на животни са по бюджета на ДФ „Земеделие”.

Гледайте видео по темата:

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!