През 2016 г. България е изнесла соя на стойност 3,4 млн. долара. Това я нарежда на 35-о място сред износителите на тази култура в света, съобщава worldstopexports.com.

Фъстъците – икономически привлекателна култура

 

Световната износна търговия възлиза на 52,2 млрд. долара през миналата година. Сравнено с 2012 г., налице е спад от 2,1%. Четири години по-рано доставките са се оценявали на  53,3 млрд. долара.

 

От 2015 г. до 2016 г. е регистриран ръст от 2,3%.

 

Латинска Америка (без Мексико) и страните от Карибския регион вземат най-голям дял от световната износна търговия със соя – 48,4%. В парично изражение става дума за 25,3 млрд. долара.

На второ място е Северна Америка – 47,5%. Следват Европа (3.3%), Азия (0.7%) и Африка (0.1%).