През изтеклата 2017/18 пазарна година изнесеното от България количество пшеница е най-голямото от 15 години насам. За това допринасят рекордно голямото производство и по-високите цени за експорт спрямо тези за страната, посочват експертите от агроземеделието в своя анализ на пазара на пшеница.
 
Според данни на Националния статистически институт през изминалия сезон сме изнесли с 11,9% повече пшеница спрямо година по-рано, или 4,8 хил. тона. Като финансови постъпления годишният ръст на експорта е по-чувствителен – с 21,8%, достигайки 903,6 млн. щ. д. Причина за това е по-високата средна износна цена. Тя скача с 10,3% до 192 щ.д./т под влияние на поскъпването на житото в Русия и Украйна.
 
Почти целият износ на пшеница – около 85%, е бил предназначен за държави членки на ЕС. Най-много сме изнесли за Испания, следвана от Италия, Гърция и Румъния. Експортът за ЕС е нараснал с 52,1% спрямо година по-рано, като ръстът за Испания, Португалия и Нидерландия е скочил около или над два пъти.
 
 
За сметка на това се отчита по-слаб износ на пшеница за трети страни на годишна база. Числата говорят за 713,6 хил. тона, или с 56,3% по-малко. Най-големи количества са реализирани в Либия, Судан и Египет.
 
Едва 73,5 хил. тона е общият внос на пшеница през изтеклата 2017/18 г. Въпреки че е нараснал със 72% спрямо година по-рано, той се запазва сравнително малък. Основен принос имат три пъти го-големите доставки от Франция, които са на съществено по-ниска цена спрямо другите вносители.
 
Почти целият внос на пшеница идва от ЕС – не само от Франция, но и от Австрия и Унгария. Количествата, доставени от трети страни, са незначителни – едва 71,1 тона, главно от Турция и Сърбия.