Ясна е вече цялостната картина на последиците от неблагоприятното време за тазгодишната реколта от основните есенни култури пшеница, ечемик, маслодайна рапица и ръж. 
 
 
Реколтата от пшеница през тази година е 5,399 млн. тона или с 6% под миналогодишната, показват оперативните данни на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) до началото на този месец. 
 
Средният добив на пшеница спада с близо 10% до 474 кг/декар. Последиците от лошото време до известна степен са смекчени от увеличените площи на житните полета. През тази година те бяха с 3,8% повече от миналата година или 11,4 млн. декара.
 
„През последната седмица средната изкупна цена на хлебната пшеница продължава да се покачва, но с по-бавни темпове - с 0,8% на седмична база“, отбелязаха специалисти от МЗХГ.  
 
В сравнение със същия период на миналата година изкупната цена на пшеницата се е повишила с 33% - от 269 лв./тон на 357 лв./тон без ДДС. Само от началото на юли до края на август това лято увеличението е с 26%, като причините за това са главно извън България. Поскъпването се дължи от една страна на по-слабата житна реколта в глобален мащаб, а от друга - на засиленото търсене от големи платежоспособни пазари в Азия и Африка.
 
 
Новата реколта от ечемик в България е по-слаба с 19%, като през 2018 г. са добити 501 хил. тона. Това е културата с най-голям спад на произведената продукция това лято. При нея се наблюдава едновременно намаление на площите - с 12%, и спад на средния добив - с 8% до 436 кг/декар.
 
Производството на маслодайна рапица през тази година на практика се запазва на равнището от 2017 г. Добити са 456 хил. тона - едва 0,4% под миналогодишния резултат. Рапицата обаче отбелязва най-големия спад на средния добив - с близо 13% до 249 кг/декар.
 
Изключение от общата тенденция е продукцията от тритикале, която нараства с 5,8%, отбелязват експертите на аграрното министерство. При 173 071 декара за реколтиране са произведени 54 396 тона тритикале при среден добив 319 кг/декар. Увеличението на реколтираните площи с 14% компенсира спада на средния добив, който тази година е 319 кг/декар.
 
До края на август е извършена предсеитбена подготовка на 1 159 920 дка и дълбока оран на 697 237 дка. Обработените площи са по-големи от миналогодишните - съответно 1 143 541 дка и 530 628 дка по същото време на 2017 г.
 
Сеитбата на есенниците се движи с по-бавни темпове спрямо миналата година, като са засети само 73 252 дка със зимна маслодайна рапица. За сравнение по същото време на 2017 г. са били засети 98 450 декара със зимна маслодайна рапица, 3500 дка с пшеница и 1000 дка с ечемик.