Повдигнаха обвинение срещу собственичка на животновъдна ферма, която е дала невярна информация, за да запази договора си за наем на общинска земя, а в допълнение и да получи обвързана подкрепа за 10 крави, съобщи Окръжната прокуратура в Русе.

Млад фермер профукал европари в казино

Нарушението е извършено през 2016 г. Преди това жената е отглеждала една млечна крава, две телета и пет овце. В края на 2015 г. тя научава, че според промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи трябва да съобрази броя и вида на животните си с площта на пасищата, които ползва.

За да не й бъде прекратен договорът за наем на общинска земя, тя взема 9 млечни крави от свой колега и ги регистрира в своето стопанство на хартия. Неверните данни са подадени в Общинска служба по земеделие – Борово.

Злоупотребите обаче не свършват до тук. Стопанката решава да се възползва от животните, като кандидатства с тях и по Схемата за обвързано подпомагане на млечни крави. Номерът й минава и за 2016 г. тя прибира 2 719,93 лв., от които реално й се полагат само 271,99 лв. - за нейната крава.

Предстои да се определи дата за гледане на делото й в съда.